الهام هشدار داد دفترخانه ها به طرح کد رهگیری نپیوندند ، ضرر می کنندسخنگوی دولت هشدار داد دفترخانه ها اگر به طرح کد رهگیری نپیوندند عملاً متضرر خواهند شد.
دکتر غلامحسین الهام در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد: طرح کد رهگیری طوری در تثبیت مالکیت قوی عمل خواهد کرد که اگر ثبت وارد این حوزه نشود عملاً عقب می ماند، چون قول نامه هایی که در سیستم جدید از سوی مشاوران املاک صادر می شود آن قدر مطمئن و قابل اعتماد خواهد بود که نقطه اطمینان مردم می شود.
وی افزود: هدف ثبت، رسمی کردن و ثبت معاملات است و با شرکت نکردن در این طرح عملاً هدفش زمین می ماند.
دکتر الهام در توضیح این طرح اضافه کرد: یک معامله چه در دفترخانه و چه در بنگاه مشاور املاک انجام شود، برای چک کردن مسائلی مثل تشخیص هویت مالک براساس کد ملی یا شماره ثبت شرکت، تشخیص مشخصات ملک برای جلوگیری از تخلفات و تعیین نوع معامله باید از این سیستم استفاده کند تا محل ملک و معامله و مشخصات ملک با یک کد رهگیری که حاوی کلیه این اطلاعات است، مشخص می شود.
به گفته وی این امر باعث کاهش دعاوی، معاملات معارض و کلاهبرداری ها و سوداگری ها در بخش مسکن خواهد شد.
الهام هم چنین اظهار کرد: مانعی در اجرای این سیستم وجود ندارد و کسانی که با آن مخالفت می کنند خلاف می کنند.
الهام ادامه داد: اجرای این طرح خللی در امور قانونی وارد نکرده و قانون دفاتر اسناد ثبت رسمی علاوه بر اجرای قانون دفترخانه ها موظفند از نظام نامه های وزارت دادگستری پیروی کنند؛ این نظام نامه متعلق به دولت است و آیین نامه های دولت متعلق به تمامی قواست، ضمن این که رئیس محترم قوه قضائیه با این طرح موافقند و دستورهای لازم را دراین باره داده اند؛ چون این طرح مطابق سیاست راهبردی رئیس قوه قضائیه است؛ چنان که ایشان امروز بحث بهداشت قضایی به منظور پیشگیری از جرایم را مطرح می کنند و این طرح هم دقیقاً در همین راستاست.
سخنگوی دولت گفت: همه باید از طرحی که جلوی فساد را می گیرد، استقبال کنند؛ البته من مخالفت جدی در این زمینه نمی بینم و با دفترخانه ها هم در حال صحبت هستیم و به نظر می رسد شاید موضوع برای آن ها روشن نیست.
الهام با بیان این که برخی اظهارنظرها عجولانه و ناشی از روشن نبودن موضوع بوده است، تاکید کرد: این طرح اجرا خواهد شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره برابری دیه زن و مرد و پرداخت دیه های برابر از سوی بیمه ها گفت: این یک مورد قانونی است و بیمه ها باید آن را رعایت کنند، در غیر این صورت تخلف کرده اند.
وی تاکید کرد: قانون، تکلیف را در این زمینه روشن کرده و دستورالعمل ها هم ابلاغ شده؛ از این رو نباید تفاوتی در مورد دیه ای که برای مرد و زن از سوی بیمه ها پرداخت می شود، وجود داشته باشد و اگر بیمه ای در این زمینه مطابق قانون عمل نکرد، خلاف کرده است.
الهام در ادامه با بیان این که «یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی که رئیس جمهور دنبال می کنند، تحول و اصلاح نظام در امور گمرک است» افزود: چون گمرک نقش مهمی در رشد و توسعه تجاری کشور و حمایت از صنعت داخلی دارد، در واقع به نوعی فلسفه مبارزه با قاچاق، همین توسعه شروع واردات و گسترش تولید در داخل است.
وی ادامه داد: مهم ترین راهبردی که در این قضیه وجود دارد، روان سازی امور و تسهیل کار است، هنگامی که فردی که در حال تجارت قانون مند است با مشکلاتی مثل طولانی شدن روش و برخی قوانین دست و پاگیر و مشکلات حاشیه ای مواجه می شود، میل به تجارت قانون مند تضعیف و راهکارها و مسیرهای انحرافی پیدا می شود.
الهام تصریح کرد: سیاست دولت تسهیل تجارت و خدمت دادن به مردم است و این باید راحت و شفاف شود؛ برای نمونه می توان گمرکات متعدد را در حد ضرورت تجمیع کرد که لازمه این کار مکانیزه شدن گمرک است؛ چرا که با این سیستم سنتی تحول امکان پذیر نیست.
دسته ها :
سه شنبه پنجم 9 1387
X